Tjänster/services

Personlig träning online 

Det första som du kommer få göra innan vi ger oss i ett program är att fylla i ett frågeformulär. Detta handlar om din nuvarande status, träningshistorik, mål och annat som är relevant. Vid behov kommer jag att be om videoklipp på relevanta övningar/rörelser som hänger ihop med dina mål. Om vi bestämmer oss för att jag kan hjälpa dig så skapar jag ett skräddarsytt program för dina behov. I samband med detta kommer jag att skicka dig en faktura på 790:-.

Programmet kommer att antingen bestå av en styrke- eller konditionsbaserad samling övningar. Eller så tittar vi på ett upplägg över, utifrån ett program över flera månader.

Under de följande tre månaderna efter köpet har du tillgång till så många mejl, sms eller Skype-snack du vill. Du kan skicka mig videoklipp för feedback och be mig om klipp för att demonstrera eller förtydliga en övning.


Personal training online

The very first part of starting up online training with me means you fill out a questionnaire regarding your current status, training history, goals and other significant factors. If there´s need for it I might ask you to send me a few video clips as well of relevant excercises/movements pertaining to your goals. If you and I decide that I can help you and that I will create a program specific to your needs, then I will send you an invoice for the sum of 790 SEK (appr. 84 €).

The program will either consist of a specific strength based set of excercises or cardio based such. Or we work out how you should train over time, according to a program that spans several months.

During the next three months after purchase you are entitled to any amount of emails, texts or Skype-chats. You can send me videos for feedback and ask me for videos to demonstrate or clarify an excercise.


Föreläsning

Är ni ett företag som vill ge personalen chansen till ett friskare liv? Eller en idrottsförening som vill få era idrottare att prestera bättre? Eller kanske en grupp människor som samlas för att utvecklas och umgås och vill veta mer om vad som är bra mat?

Då ska ni kontakta mig och berätta vad som är era mål och vad ni har för behov. Jag anpassar mina föreläsningar efter vad som passar er bäst. Vare sig det handlar om en halvtimme eller en heldag.

Sagt om några av föreläsningarna:

”Den tog upp många viktiga aspekter och konkreta tips. Roligt att det blev en bra diskussion. Bra information som kändes väl förankrad.”

”Myggan var otroligt kunnig inom sitt område & kunde svara bra på alla frågor! Mycket fakta inom så kort tid – bra!”

”Bra med talande bilder som Mattias talade fritt utifrån. Lugn och metodisk i sitt framförande. Kändes trovärdigt och balanserat. Avsnittet om mat särskilt intressant och informativt.
Blev kanske lite ytligt, men å andra sidan behöver man väsentligt mer tid för fördjupning – man får hitta en balans. Kanske prata antingen om mat eller träning nån gång också.”

”Den innefattade allt jag ville veta (eller fick bekräftat) om kost och träning.”

”Bra med övergripande info om mat & träning separat för att sedan knyta ihop.”

”Illustrativt med bilder, istället för en massa text, då lyssnar jag mer aktivt. Åhörarna fick bra med tid för frågor under tiden.”